Arvot, tavoite ja toiminta-ajatus

Kymenlaakson Yrittäjänaiset ry:n ARVOT

ARVOSTUS – Arvostamme toinen toisiamme ja kunnioitamme kaikkien jäsenten liiketoimintaa

AVOIMUUS – Toimintamme on avointa ja tavoitteellista niin yhdistyksen sisällä kuin eri sidosryhmien kanssa

YHTEISÖLLISYYS – Opimme uutta ja kannustamme rakentavastasti toistemme yrittäjyyttä. Olemme laaja, samanhenkinen tukiverkosto eri alojen toimijoita.


TAVOITE eli VISIO

Kymenlaakson Yrittäjänaiset ry on tunnettu ja arvostettu maakunnallinen yrittäjäyhdistys. Jäsenistö tiedostaa olevansa osana merkittävää paikallista sekä valtakunnallista järjestöä.


TOIMINTA-AJATUS eli MISSIO

Toimintamme on arvojemme mukaista ja jäsenyys tukee yrittäjyyttä.